Chat facebook

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành
Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

03-10-2019 12:21:22 PM

1. THỜI HẠN BẢO HÀNH
Tùy theo từng loại hình sản phẩm mà có thời gian bảo hành khác nhau. Thời gian bảo hành của sản phẩm có các mức khác nhau. 

2. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO HÀNH
- Sản phẩm được bảo hành khi giữ nguyên hiện trạng bao bì sản phẩm từ nhà sản xuất, giữ nguyên tem mác (nếu có).
- Khách hàng có trách nhiệm xuất trình phiếu bảo hành hoặc hóa đơn mua hàng trong phạm vi bảo hành.
- Trường hợp có lỗi sản phẩm từ nhà sản xuất, xin liên hệ với Công ty qua số 028.2253 2203, 028 62901301, 028.37552882.
- Thời hạn bảo hành: Theo đúng thời hạn của từng sản phẩm đã được in trên phiếu bảo hành hoặc hóa đơn mua hàng.

3. SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU

- Trên vỏ bao bì không dán tem bảo hành hoặc tem bảo hành bị rách, tẩy xóa.
- Khách hàng tự ý tháo vỏ, can thiệp trong lõi sản phẩm trước khi nhân viên kỹ thuật của DMF đến bảo hành mà không được sự đồng ý của DMF.
- Sản phẩm bị hỏng, cháy do nguồn điện, nước, côn trùng.
- Sản phẩm bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn.
- Phiếu bảo hành hết hạn, bị rách, tẩy xóa không rõ thông tin và không có dấu của DMF.
- Phiếu bảo hành không có giá trị khi trao đổi, chuyển nhượng.